Naše ekskluzivne kolekcije su interpretacija mirisa proizvođača i / ili dizajnera s robnom markom David Walker i kreirane su hemijskom analizom i reprodukcijom. Svrha opisa i upoređivanja mirisa daje kupcu ideju o karakteru mirisa, a ne da kupi ili zavede ili zbuni kupca kao kopiju originala.

David Walker nije povezan sa proizvođačima i / ili dizajnerima imena proizvoda spomenutih na našoj web stranici. To su puke smjernice i ni u kom slučaju ih ne treba zamijeniti sa stvarnim markama. Imena, zaštitni znakovi i autorska prava svojina su njihovih proizvođača i / ili dizajnera. Mi ne predstavljamo naše mirise Exclusive Collection kao tačne kopije drugih proizvođača i / ili dizajnerskih proizvoda. 

Molimo kupca da uporedi cijenu, stil i kvalitet proizvoda dizajnerske marke s našim proizvodima. Sve reference na imena brendova daju se isključivo radi poređenja. Takođe, imajte na umu da ova web stranica nije povezana sa niti je povezan ili sponzoriran od bilo kog od ovih vlasnika zaštitnih znakova. Svi zaštitni znaci su vlasništvo njihovih vlasnika.